Przejdź do treści

Zarządzenie nr 22/2019/20120-zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020

12.6 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 2/2019/2020 w sprawie dni wolnych od zajęć

28 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za posiłki

369 KBPobierzPodgląd pliku